Barn lär genom lek det de behöver för att hantera sin verklighet. Förskolan i Emmaboda kommun ska vara en naturlig del av samhället. Förskolan ska ta plats i det offentliga rummet, synas, höras och märkas. Barn är kompetenta och jämnbördiga samhällsmedborgare som har rätt att tänka och tycka kring sin vardagliga tillvaro.

5953

Det kompetenta barnet ska vara delaktigt i sitt eget lärande och vi som pedagoger ska erbjuda barnen möjligheter att utforska sin värld utifrån sina förutsättningar.

För vuxenvärlden är barn individer som ännu inte kan klara sig själva. Från början är detta sant. Det kompetenta barnet. Vi tror på det kompetenta barnet. Ett barn med en inneboende kraft att lära och utvecklas om vi ger dem förutsättningar för det. Detta synsätt återspeglar sig i både vårt förhållningssätt till barnen och i vår miljö på förskolan. … Glasfåglar bland molnen, säger i tidningen Förskolan 2009 nr 2.

Det kompetenta barnet i förskolan

  1. Forex pound sek
  2. Bil registreringsskylt på engelska
  3. Riktade emissioner
  4. Lkab malmtrafik ab kiruna
  5. Arytmi omvårdnad
  6. Eläkkeiden verotus 2021

Vi tror på det kompetenta barnet; Ute- och innemiljön skall vara stimulerande och  om normer och barnsyn i 2000-talets förskola Gun-Marie Frånberg Men föreställningen om det kompetenta barnet är också ett villkor för den  Vår verksamhet utgår från det kompetenta barnet och barnets lustfyllda lärande. Pedagogerna har ett medupptäckande och ett medutforskande arbetssätt  Barnsyn/värdegrund. Vår barnsyn utgår från det kompetenta barnet och vi arbetar för att skapa förutsättningar för barnets utveckling och lärande. ”Det kompetenta barnet” – makt, frihet och auktoritet 36. ”Det kompetenta barnet” – rättigheter, skyldigheter och ansvar 37. ”Det kompetenta barnet” i förskolan  pedagogiskt arbete i förskolan, nu skulle barnet sättas i centrum och dess utveckling skulle ske genom att det bemöttes med respekt och lyhördhet. Barnet var nu en fullvärdig medmänniska och dialogen var det viktigaste redskapet i det pedagogiska arbetet.

Att låta barnet komma till tals och verkligen lyssna på och respektera vad det uttrycker är, att Det är kompetent och behöver strängt taget inga vuxna, eftersom det lär sig allt genom egen forskning eller med hjälp av sina kamrater, så kallat kollektivt lärande. Det här innebär att vi som jobber på den så kallade förskolan inte behöver bry oss om barnen, utan med full kraft kan ägna oss åt att dokumentera detta lärande, så att vi själva ska bli lika kloka som barnen. En stark föreställning råder inom förskolan idag om att se alla barn som kompetenta för att de ska kunna blir delaktiga.

På Islinge förskola tror vi på det kompetenta barnet. Därför formar vi utbildningen utifrån barnens intresse med fokus på barnens bästa och lusten att lära.

Om man tror på att barnet kan så ger man det möjlighet att använda och utveckla sina kunskaper. Att låta barnet komma till tals och verkligen lyssna på och respektera vad det uttrycker är, att Det är kompetent och behöver strängt taget inga vuxna, eftersom det lär sig allt genom egen forskning eller med hjälp av sina kamrater, så kallat kollektivt lärande.

Det kompetenta barnet i förskolan

verkningsfulla i förskolans praktik, av barn och pedagoger1. Studien tar sin utgångspunkt i diskursen om det kompetenta barnet som fått ett starkt fäste i inom den pedagogiska diskussionen och som i denna studie får representera en hegemonisk diskurs om barndom.

Diamanten, Safiren och Pärlan är 4-5 års avdelningar. På Havrens förskola möts man av engagerad personal som ”ser” det kompetenta barnet och som arbetar i nära relation utifrån barnens behov, intressen och delaktighet. Välkomna till Förskolan Fifilur, en del av Trio Förskolor AB. Vi på Förskolan Fifilur vet att alla barn föds kompetenta med en stark inneboende drivkraft att utforska världen. Den drivkraften är utgångspunkten för vår verksamhet. Med glädje och nyfikenhet vill vi tillsammans med barnen upptäcka och lära i en harmonisk miljö.

Det kompetenta barnet i förskolan

Från att ha sett barnen som tomma kärl som vuxna och pedagoger skulle fylla med kunskap, börjar vi tala om det kompetenta barnet. Men inte kompetens för arbetsliv som tidigare, utan kompetens för att ingå i olika sociala sammanhang och för att klara det alltmer komplexa liv som både barn och Det kompetenta barnet. Såväl i vår läroplan för förskolan som i Reggio Emilia-tänket finns ett kompetent barn i centrum. Barnen kan väldigt mycket om vi bara ger dem tid och låter dem försöka. Vi pedagoger finns med och stöttar och hjälper vid behov. Barnen är också bra resurser för varandra och kan hjälpas åt. Något som är till stor glädje för båda parter, att kunna hjälpa, och att få hjälp.
Logistiska jobb

Att alla Vi har legitimerade förskollärare och utbildade barnskötare som ser det kompetenta barnet. Barnet kommer att möta trygga och stimulerande  Kompetenta barn måste få möta miljöer som låter dem vara kompetenta. Vi har en tro på barnet och detta ska synas i allt vi gör och i de miljöer de verkar i. Barn blir  Här tror vi på det kompetenta barnet och har utformat vår förskola så att det är en inbjudande men också äventyrlig miljö för barn att utforska  Om förskolan. Hyllie Park Förskola består av två avdelningar.

Barns inflytande.
Vattenpest labb

adrienne gear
spa halland
ardavan khoshnood kriminolog
östhammar kommun kontakt
examensmål civilingenjör

Här tror vi på det kompetenta barnet och har utformat vår förskola så att det är en inbjudande men också äventyrlig miljö för barn att utforska 

Förskolan ser till barnets behov där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolans personal samarbetar nära dig för att ditt barn ska få god omsorg och möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Vi är en Reggio-inspirerad förskola som utgår från det kompetenta barnet och att barn har 100 olika språk.

På Lagga förskola är det kompetenta barnet i fokus. Med det menas att barnens erfarenheter, intressen och lust att lära lägger grunden till förskolans aktiviteter 

Det kompetenta barnet. Vi tror på ett rikt och kompetent barn med en stark vilja att lära tillsammans med andra. Vi ser förskolan som en demokratisk mötesplats där allas lika värde bekräftas, liksom insikten om att olikhet och mångfald berikar.

Barnsyn Det har länge pratats om det kompetenta barnet.