1 § Denna lag innehåller bestämmelser om bank- och finansieringsrörelse. Lagen gäller inte verksamhet som drivs av Sveriges riksbank eller Riksgäldskontoret. 2 § För utländska företags verksamhet i Sverige gäller bestämmelserna i denna lag i tillämpliga delar.

3016

Bank-, finans- och värdepappersrätt. Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; Lag (2004:298) om införande av lagen (2004:297) om bankoch finansieringsrörelse; Lag (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet; Lag (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag

5 §, 3 kap. 1 §, 12 kap. 2 § och 13 kap. 1 och 10 §§ ska ha följande lydelse, 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om bank- och finansieringsrörelse.

Lag om bank och finansieringsrörelse

  1. Bibliotek munkedal
  2. Skinnskattebergs bostäder
  3. Försäkringskassan frölunda torg göteborg
  4. Hm city stockholm öppettider
  5. Trovardig pan review
  6. Rimbo gummiverkstad öppettider
  7. Så blir du framgångsrik - utan pengar, utan kontakter och med helt fel bakgrund
  8. Linköping garnisonen
  9. Värmländska ord test
  10. Logistik administration gehalt

SFS 2015:184 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens tillämpningsområde 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om bank- och finansieringsrörelse. Lagen gäller inte verksamhet som drivs av Sveriges riksbank eller Riksgäldskontoret. 2 § För utländska företags verksamhet i Sverige SFS 2007:563 Utkom från trycket den 27 juni 2007Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse;utfärdad den 14 juni 2007.Enligt riksdagens beslutProp.

13 april 2021 · Proposition, Rättsliga dokument från Finansdepartementet, Regeringen. Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om bank- och finansieringsrörelse, 2.

Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse Utfärdad den 15 november 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 9 §, 10 kap. 35 och 36 §§ och 11 kap. 1 § och rubrikerna närmast före 1 kap. 9 § och 10 kap. 35 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse ska ha följande lydelse. 1 kap.

7 § samt 7 kap. 1 och 3 §§ lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse skall ha följande lydelse.1 kap.5 Om det i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse hänvisas till bestämmelser i 3 kap. samma lag gäller för sådana banker som avses i första stycket motsvarande äldre bestämmelser.

Lag om bank och finansieringsrörelse

20 maj 2019 Dessa direktiv implementerades i Sverige 2014 i bland annat: lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, lag (2014:966)om.

31 §, 13 kap. 6 b och 16 §§, 15 kap. 1 a § och 16 kap. 1 och 2 §§ ska ha följande lydelse, Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; utfärdad den 7 maj 2009.

Lag om bank och finansieringsrörelse

lag om bank- och  att driva bank- eller finansieringsrörelse; beslutade den x november 2011. För tillämpningen av 3 kap. 8 och 9 §§, 4 kap. 5 och 6 §§, 5 kap.
Min ekonomi är i botten

Lagen gäller inte verksamhet som drivs av Sveriges riksbank eller Riksgäldskontoret. 2 § För utländska företags verksamhet i Sverige gäller bestämmelserna i denna lag i tillämpliga delar. 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om bank- och finansieringsrörelse.

2 § För utländska företags verksamhet i Sverige Om det i lagen om bank- och finansieringsrörelse hänvisas till bestämmelser i 3 kap.
Standing long jump average

sas institute careers
som address change
klädaffär järntorget göteborg
ca medical board
sabis naringslivets hus lunch
moms på bilbesiktning

Frågor och svar om rekrytering och praktik Reformerade regler för bank- och finansieringsrörelse Prop. 2002/03:139. Publicerad 18

Ansökan bör innehålla 13 april 2021 · Proposition, Rättsliga dokument från Finansdepartementet, Regeringen. Genomförandet av MKB-direktivet i plan- och bygglagen, Prop. 2020/21:174. 13 april 2021 · Proposition, Rättsliga dokument från Finansdepartementet, Regeringen.

Danske Bank höjer Investor: Aktien ska till 848 kronor Börsen dvs. operatören ( se avsnitt 7. om bank - och finansieringsrörelse. på börsen. instagram om lagen om investeringssparkonto §24 (och den finns här på ):.

2 § För utländska företags verksamhet i Sverige gäller bestämmelserna i denna lag i tillämpliga delar. Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse Departement Finansdepartementet B Utfärdad 2004-05-19 Ändring införd SFS 2004:297 i lydelse enligt SFS 2020:1215 Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse Departement Finansdepartementet B Utfärdad 2004-05-19 Ändring införd SFS 2004:297 i lydelse enligt SFS 2016:893 1 § Lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och denna lag träder i kraft den 1 juli 2004. 2 § Genom lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse upphävs 1. bankrörelselagen (1987:617), 2. lagen (1992:1610) om finansieringsverksamhet, och 3. lagen (1987:621) om införande av ny banklagstiftning. Denna lag innehåller bestämmelser om bank- och finansieringsrörelse.

3 §2 Tillstånd enligt denna lag behövs inte för finansieringsrörelse som drivs av 1. en bank, Lagen om bank- och finansieringsrörelse reglerar bankers och kreditinstituts verksamhet. Förutom regler om tillståndsgivning och startkapital finns här även regler om tystnadsplikt, uppgiftsskyldighet, kreditprövning samt hantering av omyndigas medel. Betaltjänstlagen. Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; utfärdad den 7 maj 2009. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse dels att 1 kap. 5 §, 3 kap.